Vloga prostovoljstva v dolgotrajni oskrbi

Pomoč prostovoljk in prostovoljcev ima velik pomen za ohranjanje oziroma podaljševanje samostojnosti, tako pri starejših, ki živijo doma, kakor tudi pri tistih v institucionalni oskrbi. Vloga prostovoljcev je dvojna – ponudijo prijetno družbo in hkrati potrebno podporo pri opravilih, ki jih starejša oseba ali oseba z oviranostjo ne zmore (samostojno) opravljati.

Kakovostno in zanesljivo delo prostovoljcev lahko pomembno prispeva k lepšemu življenju uporabnikov storitev dolgotrajne oskrbe v institucijah in na domu, širi uporabnikovo socialno mrežo, deluje preventivno in podaljšuje čas samostojnosti. V  vlogi prostovoljcev so pogosto tudi mlajši upokojenci, na katere prostovoljno delo prav tako dobro vpliva: preko pomoči drugim se vključujejo v družbo, spletajo družabne stike in ostajajo aktivni.

V institucionalni dolgotrajni oskrbi prostovoljstvo povezuje s skupnostjo, v kateri institucija deluje, in lahko bistveno pripomore k odpiranju institucij, destigmatizaciji starosti in podpori lokalne skupnosti. Povezovalni potencial lokalnih prostovoljcev in lokalnih prostovoljskih organizacij je smiselno v čim večji meri usmeriti v korist uporabnikov, denimo z vzpostavljanjem skupnih prostorov in aktivnosti, ki so odprte tako za uporabnike kakor za lokalne prebivalce.

Vabljeni k reševanju zelo kratke ankete

V spletni razstavi  Vez(enine) skupnosti smo predstavili kar nekaj dobrih stanovanjskih in skrbstvenih praks. Ker nas zanima vaš pogled na predstavljene rešitve, bomo hvaležni, če si vzamete minutko in rešite vprašalnik. Odgovori nam bodo pomagali pri našem nadaljnjem delu, zato vsak izpolnjen vprašalnik zelo cenimo!