Večgeneracijski center Hiša Sadeži družbe Črnomelj

foto: Hiše Sadeži družbe Črnomelj

  • Varen prostor vzajemne pomoči ter podpore v skupnosti
  • Priložnost za druženje in razširjanje socialne mreže
  • Možnost za družbeno aktivacijo uporabnikov in prevzemanje novih vlog
  • Vzpostavljen kakovosten program prostovoljstva

Večgeneracijski center Hiša Sadeži družbe je prostor medgeneracijske solidarnosti in povezovanja, ki v Črnomlju deluje od leta 2014. Center prinaša priložnosti za učenje, druženje, zabavo in rekreacijo. Za posameznike v stiski predstavlja tudi kraj, kjer lahko dobijo topel obrok ter drugo pomoč in podporo. Starejšim omogoča tkanje novih stikov z ljudmi vseh generacij, kar ugodno vpliva na njihovo duševno zdravje, zmanjšuje osamljenost in podaljšuje samostojnost.

V varnem in sprejemajočem okolju večgeneracijskega centra se ljudje lažje sprostijo in odprejo. Pogosto se razkrijejo socialne in zdravstvene stiske, ki jih posamezniki sicer ne bi zaupali nikomur. Strokovni delavci težave pomagajo reševati, s čimer preprečujejo nastanek hujših posledic in izboljšujejo življenja.

V centru izvajajo različne preventivne programe in aktivnosti na področju medgeneracijskega in medkulturnega sodelovanja. V sodelovanju s trgovskimi podjetji so vzpostavili program razdeljevanja viškov hrane, ki jih ponudijo tistim, ki jih najbolj potrebujejo. V sodelovanju z Domom starejših občanov Črnomelj so vzpostavili skupino za samopomoč starejših. V poletnih mesecih pa imajo že tradicionalne počitniške tabore za otroke, ki so zelo dobro obiskani.

Da bi s svojo dejavnostjo dosegli tudi tiste, ki se soočajo s socialnimi stiskami, a zaradi takih ali drugačnih razlogov ne morejo obiskovati njihovih prostorov, v Hiši Sadeži družbe sodelujejo s približno šestdeset prostovoljci in se aktivno povezujejo z različnimi organizacijami, ki delujejo v lokalnem okolju.

Trenutno je njihovo optimalno delovanje onemogočeno, saj že dalj časa čakajo na ponovno vzpostavitev državnega financiranja programov medgeneracijskih centrov. Za sofinanciranje ene zaposlitve in izvedbo manjših projektov se zanašajo na sredstva Slovenske filantropije in Občin Črnomelj ter Semič. Delovanje pa podpirajo še zaposlitve preko javnih del in delo prostovoljcev.

Spletna stran dobre prakse

Vabljeni k reševanju zelo kratke ankete

V spletni razstavi  Vez(enine) skupnosti smo predstavili kar nekaj dobrih stanovanjskih in skrbstvenih praks. Ker nas zanima vaš pogled na predstavljene rešitve, bomo hvaležni, če si vzamete minutko in rešite vprašalnik. Odgovori nam bodo pomagali pri našem nadaljnjem delu, zato vsak izpolnjen vprašalnik zelo cenimo!