Skupnostni stanovanjski odgovori

V zadnjih letih prepoznavamo vse večjo potrebo in zanimanje za stanovanjske skupnosti. Te so lahko zastavljene medgeneracijsko ali pa so namenjene le starejšim oziroma kaki drugi družbeni skupini. Poznamo tako manjše stanovanjske skupnosti, kjer si večje stanovanje ali hišo deli do osem stanovalcev, in večje skupnosti, ki najpogosteje ponujajo med deset in trideset stanovanj.

Stanovanjske skupnosti so zasnovane tako, da vključujejo kombinacijo zasebnih in skupnih prostorov. Vsako gospodinjstvo ima samostojno stanovanje oziroma bivalno enoto, ki zagotavlja popolno zasebnost. Ob tem imajo stanovalci možnost souporabe skupnih prostorov, kot so velika kuhinja, dnevni prostor, pralnica s sušilnico, vrt, terasa, delavnica, ipd. Srečevanje, skupno preživljanje časa ali opravljanje različnih gospodinjskih opravil v skupnostnih prostorih spodbuja medsebojno pomoč stanovalcev ter zmanjšuje občutek osamljenosti.

To, da poznamo ljudi, ki živijo za sosednjimi vrati, znatno poveča možnosti, da bomo prejeli pomoč, če jo bomo potrebovali. Že preprosta medsosedska pomoč, kot je prevoz, skupni sprehod ali nabava v trgovini, lahko pomeni veliko, še posebej za tiste, ki živijo sami. Sosedje se lahko tudi dogovorijo, da dnevno preverijo drug pri drugem, kako so, a obenem spoštujejo zasebnost drugega. Bivanje v skupnosti ima pozitivne učinke na zdravje in dobro počutje starih ljudi, kar lahko odpravi ali vsaj za več let odloži potrebo po vstopu v sistem dolgotrajne oskrbe oziroma zniža intenzivnost potrebnih storitev.

Tudi ureditev oskrbovanih stanovanj, kot jo trenutno poznamo, predvideva vzpostavljanje skupnih prostorov v stavbah z oskrbovanimi stanovanji. A ti v praksi pogosto ne zaživijo v vsem svojem potencialu ali celo samevajo, bodisi, ker so prostorsko neustrezno zasnovani, bodisi ker ni zagotovljena koordinacija in podpora pri vzpostavljanju stanovanjske skupnosti. Zato bi morali ponovno razmisliti in posodobiti ureditev oskrbovanih stanovanj in jih zakonsko regulirati na način, da bodo tudi v praksi odigrala svojo vlogo – da bodo torej prinašala dostojna stanovanja po dostopnih cenah ter omogočala preživljanje lepega tretjega življenjskega obdobja v skupnosti. 

Vabljeni k reševanju zelo kratke ankete

V spletni razstavi  Vez(enine) skupnosti smo predstavili kar nekaj dobrih stanovanjskih in skrbstvenih praks. Ker nas zanima vaš pogled na predstavljene rešitve, bomo hvaležni, če si vzamete minutko in rešite vprašalnik. Odgovori nam bodo pomagali pri našem nadaljnjem delu, zato vsak izpolnjen vprašalnik zelo cenimo!