Skupina starih ljudi za samopomoč Medgeneracijsko društvo Tromostovje

  • Srečevanje v skupini do deset starejših
  • Možnost neobremenjenega pogovora v varnem okolju
  • Širitev socialne mreže in zmanjšanje osamljenosti
  • Podpora pri soočanju z izzivi, ki jih prinaša starost
  • Medgeneracijsko povezovanje

Medgeneracijsko društvo Tromostovje skozi program Skupine starih ljudi za samopomoč ustvarja priložnost za povezovanje in pogovor, širjenje kroga poznanstev in prijateljstev ter lažje soočanje z izzivi, ki jih prinašajo starejša leta. Skupino vodita dva usposobljena prostovoljca, ki poskrbita, da se v pogovoru vzpostavi zaupanje in spoštovanje. V Ljubljani je aktivnih dvajset skupin, ki združujejo do deset posameznikov, z voditeljema vred. Srečanja praviloma potekajo enkrat tedensko in trajajo eno uro in pol.

V skupini, znotraj katere velja načelo zaupnosti, se odpirajo različne teme, o katerih ima vsakdo kaj povedati. Člani sodelujejo s svojimi izkušnjami, spomini, doživetji, spoznanji in mnenji. Velja pa pravilo, da se na skupini ne moralizira, ne podučuje in ne kritizira. V majhni skupini lahko najdejo svoj prostor in se odprejo tudi sicer izolirani starejši ljudje, ki so manj socialno ali komunikacijsko spretni.

→ Spletna stran dobre prakse

Vabljeni k reševanju zelo kratke ankete

V spletni razstavi  Vez(enine) skupnosti smo predstavili kar nekaj dobrih stanovanjskih in skrbstvenih praks. Ker nas zanima vaš pogled na predstavljene rešitve, bomo hvaležni, če si vzamete minutko in rešite vprašalnik. Odgovori nam bodo pomagali pri našem nadaljnjem delu, zato vsak izpolnjen vprašalnik zelo cenimo!