Medsosedska mreža StadsdorpZuid

  • Samoiniciativna pobuda starejših v južni soseski Amsterdama
  • Širitev socialne mreže in zmanjšanje osamljenosti
  • Ohranjanje aktivnosti in vključenosti v družbo
  • Povezana skupnost, zmožna samoorganiziranja in vzajemne podpore
  • Vir informacij in medsosedske pomoči

V soseski na jugu Amsterdama je v letu 2010 skupina starejših začela prepoznavati, da se v njihovem okolju mnogi soočajo z osamljenostjo, da se sosedje med seboj ne poznajo in da bi si želeli več priložnosti za medsebojno druženje. Rodila se je ideja za društvo, ki bi povezovalo starejše stanovalce soseske in spodbudilo medsebojno pomoč, kakršna je običajna v vaškem okolju. Želeli so se zoperstaviti individualiziranosti, anonimnosti in odtujenosti bivanja v urbanem okolju ter poustvariti nekakšno vas v mestu in okrepiti socialno vključenost in solidarnost v svoji skupnosti; ime društva v prevodu pomeni “mestna vas na jugu”.

A da bi si lahko ponudili vzajemno pomoč, ko jo potrebujemo, moramo najprej poznati svoje sosede. V društvu so zato oblikovali dvanajst manjših sosedskih krogov, v katerih se srečujejo ljudje iz določenega dela soseske. Obenem so vzpostavili veliko število interesnih krožkov, v sklopu katerih se združujejo na podlagi raznolikih zanimanj, na primer ljudje skupaj obiščejo gledališče, kino ali muzej, razpravljajo o knjigah, se sprehajajo, kolesarijo, pojejo, filozofirajo, igrajo namizni tenis, balinajo, organizirajo predavanja. Tako si ustvarjajo bogato tretje življenjsko obdobje.

Združenje predstavlja tudi pomemben vir informacij in podporno točko za vprašanja, povezana z dolgotrajno oskrbo, prilagoditvijo stanovanj za bivanje v starosti in uporabo pametnih naprav. Za namene informiranja imajo vzpostavljeno tako interno spletno stran kot tudi tiskano glasilo. Za vprašanja glede oskrbe in uporabe pametnih naprav pa sta na voljo podporni osebi, na katere se lahko člani vedno obrnejo.

Društvo StadsdorpZuid ima trenutno približno štiristo članov. Za vključitev je potrebno prispevati članarino, ki na mesečni ravni znaša 7,50 eur za samske osebe in 11,25 eur za dve osebi, ki živita skupaj. 

Dobra zamisel se je hitro razširila in podobna združenja se vzpostavljajo v številnih soseskah po Amsterdamu. Ker vsako odgovarja na potrebe posamezne lokalne skupnosti, se med seboj precej razlikujejo; nekatera se osredotočajo na starejšo populacijo, druga so medgeneracijska, nekatera so formalno organizirana, druga ne. Vsem pa je skupno, da so vzpostavljena s ciljem spodbujanja dobrega sosedstva na določenem območju mesta.

→ Spletna stran dobre prakse

Vabljeni k reševanju zelo kratke ankete

V spletni razstavi  Vez(enine) skupnosti smo predstavili kar nekaj dobrih stanovanjskih in skrbstvenih praks. Ker nas zanima vaš pogled na predstavljene rešitve, bomo hvaležni, če si vzamete minutko in rešite vprašalnik. Odgovori nam bodo pomagali pri našem nadaljnjem delu, zato vsak izpolnjen vprašalnik zelo cenimo!