Medgeneracijska najemna stanovanjska zadruga La Borda

foto: Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

  • 28 stanovanj
  • Dostopna najemnina in dolgoročno ter varno najemno razmerje
  • Stanovalci vseh starosti in raznolikih ozadij
  • Skupnostni prostori in souporaba gospodinjskih naprav ter sodelovanje pri skrbstvenih obveznostih
  • Trajnostna gradnja in energetski prihranki
  • Participativno snovanje stanovanjskega projekta in demokratično soupravljanje
  • Podpora mesta v obliki ugodne stavbne pravice na javnem zemljišču
  • Lastnik in upravnik: zadruga La Borda – torej vsi stanovalci zadruge skupaj

La Borda je pionirska stanovanjska zadruga v Barceloni, ki starim, mladim in vsem vmes ponuja stanovanja z dolgoročnim in varnim najemnim razmerjem ter z dostopno najemnino. Snovati se je začela leta 2012, ko je po finančni krizi veliko ljudi izgubilo svoje domove, lastništvo stanovanja je za mnoge postalo nedosegljivo, cene najemnin so vrtoglavo naraščale, najemna razmerja pa postajala vse bolj nestabilna. Skupina posameznikov, ki je imela dovolj nevzdržne situacije, se je samoorganizirala in začela raziskovali različne možnosti reševanja stanovanjskega vprašanja. Prišli so do modela najemne stanovanjske zadruge, za katerega so ugotovili, da bi dobro odgovarjal na njihove potrebe. Tako so začeli s procesom vzpostavljanja prve sodobne najemne stanovanjske zadruge v Španiji, ki ima danes osemindvajset stanovanj in približno šestdeset stanovalcev.

Načrtovanje prostorov stanovanjske zadruge je potekalo skozi proces participativnega načrtovanja, ki je arhitektom omogočil, da so spoznali, kakšni individualni in skupni prostori bodo dolgoročno naslavljali bivanjske potrebe zadružnikov. Poleg individualnih stanovanj so se odločili vključiti raznolike skupnostne prostore – veliko kuhinjo z jedilnico, pralnico, sobo za goste, večnamenski prostor, parkirišče za kolesa, atrij, vrt na terasi in shrambo. Ti služijo druženju, različnim skupnim aktivnostim, pa tudi sodelovanju pri skrbstvenih obveznostih. Če so se za rutinsko gospodinjsko delo v preteklosti pogosto namenjali najslabši, majhni in temni prostori, so v La Bordi prav za te aktivnosti namenili odprte in svetle prostore in jih umestili tako, da naredijo gospodinjsko in skrbstveno delo vidno, predvsem pa omogočajo, da tovrstne aktivnosti postanejo kolektivne, da so tudi priložnost za klepet in malo skupnega veselja. V prid skupnostnim prostorom in so-uporabi govori argument krepitve skupnosti, pa tudi dodatni prihranki pri porabi virov. Namesto osemindvajset individualnih pralnih strojev si v La Bordi delijo dva industrijska pralna stroja in enega gospodinjskega. In ker se je že v času snovanja zadruge energetska revščina kazala kot velik problem, so dali pomemben poudarek okoljski vzdržnosti in energetski učinkovitosti stavbe, ki uspešno nižata zneske na položnicah.

Mesto Barcelona je projekt podprlo in zadrugi dalo v najem javno zemljišče za obdobje 75 let po simbolični ceni 4000 eur na leto. V zameno stanovanjska zadruga uresničuje javni interes z zagotavljanjem dostopnih stanovanj z dolgoročnim in varnim najemnim razmerjem. Stanovanja pa ponuja tistim, ki jih res potrebujejo: za bivanje v La Bordi stanovalci ne smejo biti lastniki druge nepremičnine, njihovi prihodki morajo biti nižji od postavljene meje, ki velja tudi za pridobitev neprofitnega stanovanja, in v Barceloni morajo imeti prijavljeno stalno bivališče. Stanovalci so najemniki svoje stanovanjske enote, vsi skupaj pa so tudi lastniki zadruge, ki jo demokratično upravljajo in sodelujejo pri oblikovanju organizacije bivanja.

Spletna stran dobre prakse

Vabljeni k reševanju zelo kratke ankete

V spletni razstavi  Vez(enine) skupnosti smo predstavili kar nekaj dobrih stanovanjskih in skrbstvenih praks. Ker nas zanima vaš pogled na predstavljene rešitve, bomo hvaležni, če si vzamete minutko in rešite vprašalnik. Odgovori nam bodo pomagali pri našem nadaljnjem delu, zato vsak izpolnjen vprašalnik zelo cenimo!