Integrirana oskrba v skupnosti Habitat Microaree

foto: Be Advice, Vivium Zorggroep

  • Delovanje na podlagi terenskega dela in zaznanih potreb skupnosti
  • Organiziranje in aktivacija skupnosti znotraj obstoječih sosesk
  • Vključevanje skupnosti, javnih služb in nevladnega sektorja v skupno oblikovanje odgovorov na potrebe skupnosti
  • Socialne in zdravstvene storitve v skupnosti

Habitat Microaree je program oskrbe v skupnosti, ki ga izvajajo v Trstu in ki je financiran iz tržaškega zdravstvenega in občinskega proračuna ter iz proračuna deželne javne stanovanjske organizacije. Znotraj mestnih območij, v katerih prepoznavajo večje tveganje za zdravstvene in socialne stiske prebivalstva, ker v njih biva visok delež starejših od 75 let, več enočlanskih gospodinjstev, več ljudi s priseljenskim ozadjem in več revnih, so vzpostavili poseben program integrirane oskrbe v skupnosti, v katerega vključujejo prebivalce mikro-območja (od 500 do 2500 ljudi).

Vsako mikro-območje ima svoj večnamenski center, ki po eni strani prispeva k decentralizaciji storitev zdravstvenega in socialnega varstva in po drugi k spodbujanju socialne kohezije. Interdisciplinarna strokovna ekipa, ki jo sestavljajo zdravstveni in socialni delavci skrbi za celovito obravnavanje potreb v določeni skupnosti.

Da bi se srečali s prebivalci in čim bolje razumeli njihove potrebe, izvajajo obiske na domu “od vrat do vrat”, zaradi česar lahko spremljajo zdravstveno stanje najbolj ranljivih skupin. Ko opazijo, da nekdo potrebuje več pomoči ali podpore, angažirajo dodatne zdravstvene in/ali socialne službe ter organizacije tretjega sektorja in prostovoljce. Obenem izvajajo programe aktivacije in razvoja skupnosti – organizirajo druženja, neformalne tematske skupine in v sodelovanju z lokalnimi prebivalci redna skupnostna kosila, ki ustvarjajo priložnosti za druženje, izmenjavo informacij in zagotavljajo dostop do zdrave hrane.

Na mikro-območjih torej izvajajo zdravstvene in socialne storitve. Ob tem pa poskrbijo tudi za družabne, izobraževalne in rekreacijske dejavnosti, katerih cilj je spodbuditi srečevanje in dialog med ljudmi ter s tem preprečiti marginalizacijo šibkejših slojev prebivalstva in razvoj konfliktov. Na vsaki lokaciji, kjer so prisotni, si s svojimi dejavnostmi prizadevajo izboljšati življenja vseh stanovalcev. 

Vabljeni k reševanju zelo kratke ankete

V spletni razstavi  Vez(enine) skupnosti smo predstavili kar nekaj dobrih stanovanjskih in skrbstvenih praks. Ker nas zanima vaš pogled na predstavljene rešitve, bomo hvaležni, če si vzamete minutko in rešite vprašalnik. Odgovori nam bodo pomagali pri našem nadaljnjem delu, zato vsak izpolnjen vprašalnik zelo cenimo!