Dom starejših občanov DSO Fužine

foto: DSO Fužine

  • Individualni načrt za vsakega stanovalca
  • Vključevanje stanovalcev v odločanje o življenju v domu
  • Možnost opremljanja bivalnih prostorov po lastnih željah
  • Skupnostni dnevni prostori na ravni bivalne enote
  • Odprtost domske menze tudi za zunanje obiskovalce
  • Paliativna oskrba s psihosocialno podporo stanovalcem in svojcem

V Domu starejših občanov Fužine želijo stanovalcem zagotoviti oskrbo in zdravstveno nego, naravnano na potrebe posameznika. Da bi se čim bolj približali načinu življenja stanovalca, njegovim potrebam in pričakovanjem, skupaj z njim izdelajo prilagojen individualni načrt bivanja in oskrbe. Razvili so tudi sistematičen pristop k paliativni oskrbi, katere del je tudi psihosocialna podpora stanovalcem in njihovim svojcem ob iztekanju življenja.

Posebno pozornost posvečajo ustvarjanju urejenih in prijetnih bivanjskih prostorov. Poleg domskih sob, ki jih stanovalci lahko opremijo po svojih željah, imajo skupne dnevne prostore s čajno kuhinjo, kjer se stanovalci družijo, sprejemajo obiske in sodelujejo pri različnih dejavnostih. Obenem ponujajo številne programe in aktivnosti za kakovostno preživljanje prostega časa, kot so vadbe, družabni in kulturni dogodki, pa tudi izleti in najrazličnejša sodelovanja z organizacijami v lokalnem okolju. V domu imajo dobro delujoč sedemčlanski svet stanovalcev. Stanovalci sodelujejo tudi s komisijo za domsko prehrano. Skupaj ugotavljajo, da vključevanje stanovalcev v soodločanje o življenju v domu vodi v večje zadovoljstvo in boljši vsakdan.

V domu imajo vzpostavljeno tudi organizirano prostovoljstvo, kar pomeni, da s prostovoljcem sklenejo dogovor o medsebojnih pravicah in obveznostih ter morebitnih posebnostih. Prostovoljci v dom prinašajo dobro voljo in energijo ter delujejo kot družabniki za pogovor ali skupni sprehod, ponudijo spremstvo pri raznih opravkih (nakupi, obisk pošte ipd.) ali zdravstvenih pregledih, lahko pa tudi vodijo manjše skupine pri ustvarjalnih delavnicah, vadbah, družabnih igrah in podobno.

Vabljeni k reševanju zelo kratke ankete

V spletni razstavi  Vez(enine) skupnosti smo predstavili kar nekaj dobrih stanovanjskih in skrbstvenih praks. Ker nas zanima vaš pogled na predstavljene rešitve, bomo hvaležni, če si vzamete minutko in rešite vprašalnik. Odgovori nam bodo pomagali pri našem nadaljnjem delu, zato vsak izpolnjen vprašalnik zelo cenimo!