Vez(enine) skupnosti v Ljubljani

Okrogla miza: Stanovanja po meri starejših

Posvet o razvoju dobrih stanovanjskih rešitev za bivanje v tretjem življenjskem obdobju

sreda, 13. 3. 2024, ob 15.00 uri, Dom starejših občanov Fužine
 

Vabimo vas na posvet Stanovanja po meri starejših, ki se bo odvil v sredo, 13. marca 2024, ob 15.00 v prostorih Doma starejših občanov Fužine. Pogovarjali se bomo o stanovanjskih razmerah in potrebah starejših, obstoječih stanovanjskih rešitvah za bivanje v tretjem življenjskem obdobju in oblikah bivanja, ki bi jih bilo potrebno razvijati v prihodnje.

Na posvetu bodo sodelovali:

 • Gašper Skalar, svetovalec za področje stanovanj in investicij, Ministrstvo za solidarno prihodnost
 • dr. Boštjan Kerbler, geograf in poznavalec stanovanjske problematike, Urbanistični inštitut RS
 • Andrej Hudoklin, direktor Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 • Jaka Bizjak, direktor DSO Fužine
 • Irena Frankovič, interesentka za sobivanje in pobudnica za vzpostavitev bivanjske skupnosti za starejše v krajevni skupnosti Vinica

Kje smo doma, določa naš vsakdan, vpliva na naše zdravje in počutje, na naše odnose, možnosti udejstvovanja in vključevanja v družbo. Trenutno v Sloveniji veliko starejših ljudi živi v za starost neprilagojenih, pogosto prevelikih stanovanjih, ki jih težko vzdržujejo, in v katerih ostajajo brez ustrezne oskrbe. Če se želijo starejši preseliti ali so v selitev primorani, v sedanjih razmerah nimajo veliko dostopnih in kakovostnih možnosti. V okviru sistema dolgotrajne oskrbe bi zato morali nadgraditi in izboljšati obstoječe rešitve ter vzpostaviti nove.

Med individualnim stanovanjem in domom starejših občanov obstaja paleta drugih možnosti – vse od oskrbovanih stanovanj, medgeneracijskih stanovanjskih zadrug, pa do bivanjskih skupnosti za starejše. A, kako so te razvite v Sloveniji? Katere so že dobro uveljavljene in katere dobre prakse pri nas še niso našle pravega prostora in podpore ter zakaj? Kako bomo v prihodnje naslovili stanovanjske in skrbstvene potrebe starejših? Na ta in še mnoga druga vprašanja bomo iskali odgovore na posvetu.

Vabljeni k udeležbi in sodelovanju v razpravi.

Obenem vas najlepše vabimo na povezana dogodka:

Razstava Vez(enine) skupnosti

Predstavitev stanovanjskih in skrbstvenih dobrih praks

13. 3. – 20. 3. 2024, Dom starejših občanov Fužine

Vabimo vas na razstavo Vez(enine) skupnosti, ki bo na ogled med 13. in 20. marcem 2024 v prostorih Doma starejših občanov Fužine.

Razstava prinaša predstavitev domačih in tujih stanovanjskih in skrbstvenih dobrih praks – od dostopnih bivanjskih skupnosti za starejše, medsosedskih solidarnostnih mrež, do naselja, oblikovanega po meri ljudi z demenco. S postavitvijo in spremljajočimi dogodki želimo spodbuditi vzpostavljanje oz. nadaljnji razvoj in razširjanje dobrih rešitev v slovenskem prostoru in opozoriti, da je za naslavljanje izzivov dolgožive družbe nujno krepiti prostorsko in družbeno infrastrukturo, ki bo zmožna soustvarjati solidarno, vključujočo ter skrbno skupnost in ki bo omogočala kakovostno izvajanje dolgotrajne oskrbe.

Kako si želimo bivati v tretjem življenjskem obdobju?

Srečanje s pogovorom o obstoječih stanovanjskih razmerah starejših in o željah glede bivanja v tretjem življenjskem obdobju

torek, 27. 2. 2024, ob 13.00 uri v Centru aktivnosti Fužine – CAF

V torek, 27. 2. 2024, ob 13.00 uri vas vabimo, da se nam pridružite v Centru aktivnosti Fužine – CAF na pogovoru o obstoječih stanovanjskih razmerah starejših in o potrebah ter željah glede bivanja v tretjem življenjskem obdobju.

Kje smo doma namreč določa naš vsakdan, vpliva na naše zdravje in počutje, na naše odnose, možnosti udejstvovanja in vključevanja v družbo. Če se starejši v sedanjih razmerah želijo preseliti ali so v selitev primorani, nimajo veliko dostopnih in kakovostnih stanovanjskih možnosti. Zato vam želimo predstaviti nekatere dobre prakse in z vami odpreti pogovor o različnih stanovanjskih oblikah – prilagojenih individualnih stanovanjih, oskrbovanih stanovanjih, medgeneracijskih stanovanjskih zadrugah, bivanjskih skupnostih za starejše, raznolikih domovih starejših občanov,… – ter slišati vaša mnenja o različnih rešitvah.

V okviru sistema dolgotrajne oskrbe bo potrebno nadgraditi in izboljšati obstoječe stanovanjske  rešitve za starejše ter vzpostaviti nove. Razumevanje vaših potreb, želja in pogledov na stanovanjsko problematiko v tretjem življenjskem obdobju nam bo v pomoč pri nadaljnjem razvoju zadružnih bivanjskih skupnosti za starejše in pri zagovorništvu za pravičnejšo stanovanjsko politiko.

Najlepše vabljeni k sodelovanju!

Vez(enine) skupnosti v Črnomlju

17. – 31. 1. 2024

Okrogla miza: Prostori, ki tkejo vezi

Posvet o prihodnosti večgeneracijskih centrov in drugih skupnostnih prostorov (v sistemu dolgotrajne oskrbe)

24. 1. 2024, ob 16h, Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK)
 
Vabimo vas na posvet Prostori, ki tkejo vezi, ki se bo odvil v sredo, 24. januarja 2024, ob 16h v prostorih Ljudske univerze Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK). Pogovarjali se bomo o vlogi večgeneracijskih centrov in drugih skupnostnih prostorov pri krepitvi skupnosti in omogočanju kakovostnega staranja v domačem okolju, o strategiji njihovega vzpostavljanja in razširjanja, načinih njihovega organiziranja ter naslovili pomembno vprašanje njihovega financiranja.
 
Na posvetu bodo sodelovali:
 • Andrej Kavšek, župan Občine Črnomelj
 • Franci Zlatar, izvršni direktor Slovenske filantropije
 • Marica Balkovec, vodja Hiše Sadeži družbe Črnomelj
 • Nada Žagar, direktorica ZIK Črnomelj
 • Anja Planišček, arhitektka, profesorica na Fakulteti za arhitekturo
 • predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Sodobno družbo pestijo vedno večja individualizacija, krhanje socialnih mrež in porast osamljenosti. Družba bi morala na vseh ravneh prepoznati, da je povezana, solidarna in odprta skupnost eden ključnih dejavnikov osebne in družbene dobrobiti ter začeti pospešeno vlagati v skupnostno infrastrukturo.  Prostori, soseske, kraji in mesta soustvarjajo naše vsakdanje življenje: lahko pomagajo graditi medčloveške odnose ter spodbujajo vzajemno pomoč v skupnosti ali to otežujejo. Skupnostni prostori, kot so medgeneracijski centri, centri dnevnih aktivnosti starejših, skupnostne kuhinje ipd., v naša življenja vnesejo priložnosti za nova poznanstva, za druženje in skupno veselje, ponudijo topel obrok in še marsikaj. Tovrstni prostori, ki so še posebej pomembni za tiste, ki v bližini nimajo socialne mreže, omogočajo, da se samoorganiziramo, da drug za drugega skrbimo tudi izven naših domov in onkraj družinskih vezi. Tako se lahko oskrba vsaj do določene mere socializira.

Vabljeni k udeležbi in sodelovanju v razpravi.

Obenem vas najlepše vabimo tudi na dva povezana dogodka:

Razstava Vez(enine) skupnosti

Predstavitev stanovanjskih in skrbstvenih dobrih praks

17. 1. – 31. 1. 2024, Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK)

Vabimo vas na razstavo Vez(enine) skupnosti, ki bo na ogled med 17. in 31. januarjem 2024 v prostorih Ljudske univerze Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK).

Razstava prinaša predstavitev domačih in tujih stanovanjskih in skrbstvenih dobrih praks – od dostopnih bivanjskih skupnosti za starejše, medsosedskih solidarnostnih mrež, do naselja, oblikovanega po meri ljudi z demenco. S postavitvijo in spremljajočimi dogodki želimo spodbuditi vzpostavljanje oz. nadaljnji razvoj in razširjanje dobrih rešitev v slovenskem prostoru in opozoriti, da je za naslavljanje izzivov dolgožive družbe nujno krepiti prostorsko in družbeno infrastrukturo, ki bo zmožna soustvarjati solidarno, vključujočo ter skrbno skupnost in ki bo omogočala kakovostno izvajanje dolgotrajne oskrbe.

Kakšne skupnostne prostore in programe potrebujemo v Črnomlju?

Srečanje s pogovorom o potrebah in željah občank in občanov

17. 1. 2024, ob 11h, Hiša Sadeži družbe Črnomelj

Naše bivalno okolje soustvarja naše vsakdanje življenje: lahko pomaga graditi medčloveške odnose ter spodbuja vzajemno pomoč v skupnosti ali to otežujejo.  17. januarja 2024, ob 11h vas vabimo v Hišo Sadeži družbe Črnomelj na srečanje, na katerem se bomo pogovarjali o naših potrebah in željah in o tem, kako jih naslavljajo obstoječi prostori in programi v naši občini, kaj deluje dobro, kaj še manjka in kje so možne nadgradnje in izboljšave. V pogovoru se bomo dotaknili tudi skrbstvenih in stanovanjskih praks, ki so predstavljene na razstavi Vez(enine) skupnosti, si izmenjali mnenja o njih in skupaj razmišljali o možnostih za njihovo vpeljevanje v lokalnem okolju.

Vabljeni vsi uporabniki in prostovoljci Hiše Sadeži družbe in Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK), starejši občani, delavke in delavce v dolgotrajni oskrbi ter vsi drugi zainteresirani občanke in občani.

Vez(enine) skupnosti v Novem mestu

9. – 29. 11. 2023

Okrogla miza Izzivi dolgotrajne oskrbe

Vabimo vas na okroglo mizo Izzivi dolgotrajne oskrbe, ki se bo odvila 21. novembra 2023, z začetkom ob 15.30 v prostorih Doma starejših občanov Novo mesto.
 

Na okrogli mizi bomo razpravljali o novem Zakonu o dolgotrajni oskrbi in o tem, kaj prinaša za starejše, kaj za delavke in delavce v institucionalnem varstvu in v oskrbi na domu ter kaj za svojce in druge neformalne oskrbovalce. Obenem se želimo dotakniti tudi vprašanj, povezanih z zagotavljanjem ustreznih bivanjskih pogojev in skupnostne infrastrukture v lokalnem okolju, brez katerih ne bo mogoče graditi vzdržnega, kakovostnega in pravičnega sistema dolgotrajne oskrbe.

Na okrogli mizi bodo sodelovali:
 • Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije
 • Mateja Jerič, direktorica Doma starejših občanov Novo mesto
 • Rožca Šonc, predstavnica upokojencev Mestne občine Novo mesto
 • Irena Kralj, direktorica Centra za socialno delo Novo mesto
 • Katarina Rotar, Slovenska filantropija
 • Katja Simončič, Kabinet ministra na Ministrstvu za solidarno prihodnost
 • Tina Lipar, Direktorat za starejše, dolgotrajno oskrbo in deinstitucionalizacijo, Ministrstvo za solidarno prihodnost

Okroglo mizo bo moderiral Marko Žula, strokovni sodelavec Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

Predavanje in pogovor o demenci

29. novembra 2023, ob 16h vas vljudno vabimo na predavanje o demenci, ki se bo odvilo v Domu starejših občanov Novo mesto. Predavanje je namenjeno zlasti sorodnikom ljudi z demenco, drugim bližnjim, občanom in vsem drugim, ki si želite osnovnih znanj o demenci, njenem prepoznavanju, o komunikaciji z ljudmi z demenco in o možnostih pomoči. Predavanju sledi tudi čas za odprt pogovor in diskusijo. Srečanje bo vodila Petra Boh, strokovna delavka GDS.

Razstava Vez(enine) skupnosti

Razstava, ki bo na ogled med 9. in 29. novembrom 2023 v avli Doma starejših občanov Novo mesto, prinaša predstavitev domačih in tujih stanovanjskih in skrbstvenih dobrih praks – od dostopnih bivanjskih skupnosti za starejše, medsosedskih solidarnostnih mrež, do naselja, oblikovanega po meri ljudi z demenco. Z razstavo in spremljajočimi dogodki želimo spodbuditi vzpostavljanje oz. nadaljnji razvoj dobrih rešitev v slovenskem prostoru in opozoriti, da je za naslavljanje izzivov dolgožive družbe nujno krepiti prostorsko in družbeno infrastrukturo, ki bo zmožna soustvarjati solidarne, vključujoče ter skrbne skupnosti in ki bo omogočala kakovostno izvajanje dolgotrajne oskrbe.

Plesna ura za starejše

20. novembra 2023, ob 16h bo sodobna plesalka Bela Pikalo izvedla plesno vajo za stanovalce Doma starejših občanov Novo mesto.
 

Pogovor Moje izkušnje z dolgotrajno oskrbo

Vabimo vas na pogovor o dolgotrajni oskrbi, ki se bo odvil 9. novembra 2023, ob 10h v prostorih Doma starejših občanov Novo mesto, kjer bomo izmenjali stališča in izkušnje, ki jih imamo z dolgotrajno oskrbo. Pogovarjali se bomo o tem, kako je za potrebe starejših poskrbljeno v Mestni občini Novo mesto, katere storitve so na voljo, kaj deluje dobro in kaj še manjka; kako je biti v vlogi svojca osebe, ki potrebuje oskrbo; kako je delati v sistemu dolgotrajne oskrbe; kaj nas veseli in kaj nas skrbi, ko razmišljamo o staranju. V pogovoru se bomo dotaknili tudi skrbstvenih in stanovanjskih praks, ki so predstavljene na razstavi Vez(enine) skupnosti, si izmenjali mnenja o njih in skupaj razmišljali o možnostih za njihovo vpeljevanje v lokalnem okolju. 

Vabljeni vsi starejši, svojci, delavke in delavce v dolgotrajni oskrbi ter vsi drugi zainteresirani! 

Vabljeni k reševanju zelo kratke ankete

V spletni razstavi  Vez(enine) skupnosti smo predstavili kar nekaj dobrih stanovanjskih in skrbstvenih praks. Ker nas zanima vaš pogled na predstavljene rešitve, bomo hvaležni, če si vzamete minutko in rešite vprašalnik. Odgovori nam bodo pomagali pri našem nadaljnjem delu, zato vsak izpolnjen vprašalnik zelo cenimo!