Center za neformalno oskrbo - Markant

  • Svetovanje in izobraževanje za neformalne oskrbovalce
  • Prostovoljski program nadomestne oskrbe na domu
  • Začasne namestitve z nadomestno oskrbo
  • Prostovoljski program paliativne oskrbe

Največ dolgotrajne oskrbe za ljudi, ki potrebujejo vsakodnevno pomoč, še vedno neplačano opravljajo svojci in drugi neformalni oskrbovalci. Ker gre za izjemno čustveno in fizično zahtevno delo, jim center za neformalno oskrbo Markant nudi pomoč pri ohranjanju ali ponovnem vzpostavljanju ravnovesja med skrbjo za drugega in skrbjo zase.

S programom neformalne nadomestne oskrbe na domu, v katerem sodeluje okrog tristo prostovoljcev, skrbijo za ustrezen počitek oskrbovalcev. S storitvijo začasne namestitve, ki vključuje nadomestno oskrbo, pa ponudijo možnost, da starejši v varnem in prijetnem okolju preživijo od nekaj ur do dveh tednov, ko so neformalni oskrbovalci odsotni ali potrebujejo daljši odmor. Center je uspešno vzpostavil tudi prostovoljski program paliativne oskrbe za ljudi v zadnjih fazah življenja, ki zagotavlja pomoč in podporo njim in njihovim najbližjim.

V sklopu strokovnega centra neformalnim in formalnim oskrbovalcem ponujajo individualna svetovanja ter najrazličnejša izobraževanja in usposabljanja (npr. na temo upravljanja s financami, o združevanju dela in oskrbe, postavljanju mej, o sodelovanju med formalnimi in neformalnimi oskrbovalci). Ker so prepoznali, da so med neformalnimi oskrbovalci družinskih članov neredko tudi zelo mladi ljudje, so razvili poseben program za neformalne oskrbovalce v starostni skupini do 20 let. S ciljem izboljšanja položaja neformalnih oskrbovalk in oskrbovalcev ter vzpostavljanja pravičnega in dobro delujočega sistema dolgotrajne oskrbe so aktivni tudi na področju ozaveščanja in zagovorništva.

Posebno pozornost posvečajo delu z ljudmi z demenco. Da bi svojcem in drugim neformalnim oskrbovalcem približali svet in izkušnjo človeka z demenco, so razvili inovativen program, v katerem lahko s pomočjo virtualne resničnosti udeleženci spoznajo in začutijo, kako okolico dojema človek z demenco. S to izkušnjo neformalni oskrbovalci bolje razumejo perspektivo osebe za katero skrbijo in zato lažje prilagodijo svoje odzive in vedenje, ko so z njo. Tako lahko pomembno izboljšajo odnos med osebami z demenco in svojci ali drugimi, ki zanje skrbijo, ter prispevajo k boljšemu počutju vseh.

Programi centra so podprti s sredstvi občin, v katerih delujejo, in s strani ministrstva, pristojnega za dolgotrajno oskrbo.

→ Spletna stran dobre prakse


Vabljeni k reševanju zelo kratke ankete

V spletni razstavi  Vez(enine) skupnosti smo predstavili kar nekaj dobrih stanovanjskih in skrbstvenih praks. Ker nas zanima vaš pogled na predstavljene rešitve, bomo hvaležni, če si vzamete minutko in rešite vprašalnik. Odgovori nam bodo pomagali pri našem nadaljnjem delu, zato vsak izpolnjen vprašalnik zelo cenimo!