Center aktivnosti Fužine (CAF) – središče druženja in aktivnosti za starejše

foto: CAF

  • Prostor srečevanja in priložnosti za vzpostavljanje novih socialnih stikov
  • Bogat nabor različnih dejavnosti
  • Spodbujanje aktivnega in zdravega staranja
  • Cenovna dostopnost

Center aktivnosti Fužine (CAF) je pričel delovati v letu 2009 kot odgovor na potrebe prebivalcev v soseski Fužine, ki so iskali prostor za izvajanje športne vadbe za starejše. Do danes je center zrasel v središče druženja za starejše iz ožje in širše okolice. Ponuja različne aktivnosti, ki posameznikom in družinam omogočajo pripravo na starost ter aktivno preživljanje prostega časa z vključevanjem v ustvarjalne, športne in izobraževalne dejavnosti. S svojim delovanjem podpira ohranjanje samostojnosti starejših v domačem okolju, kar odloži oziroma zmanjša potrebo po organizirani pomoči na domu in vključitvi v institucionalno varstvo.

CAF deluje v sklopu Doma starejših občanov Fužine, sofinancira pa ga Mestna občina Ljubljana. Povezanost z domom prinaša nekaj praktičnih prednosti pri izvajanju programa – stanovalci doma se lahko enostavno udeležujejo aktivnosti CAF, če to dopuščajo njihove fizične in kognitivne zmožnosti; člani CAF pa se lahko pridružijo kaki aktivnosti, ki jo organizira Dom starejših občanov za svoje stanovalce, kadar so te bolj v skladu z njihovimi potrebami in zdravstvenim stanjem. CAF s svojimi številnimi sodelovanji z lokalnimi organizacijami pri različnih pobudah in dogodkih prinaša dodatno pestrost v domski vsakdan. 

CAF deluje po modelu članstva. Trenutno ima okrog šeststo članov, ki plačujejo letno vpisnino v višini 15 evrov in mesečno članarino v višini 12 evrov, s čimer pridobijo dostop do celotnega programa CAF. Cena je za uporabnika dostopna, obenem pa lahko CAF z njo pokrije stroške, ki jih ima z zunanjimi izvajalci aktivnosti.

Spletna stran dobre prakse

 

Vabljeni k reševanju zelo kratke ankete

V spletni razstavi  Vez(enine) skupnosti smo predstavili kar nekaj dobrih stanovanjskih in skrbstvenih praks. Ker nas zanima vaš pogled na predstavljene rešitve, bomo hvaležni, če si vzamete minutko in rešite vprašalnik. Odgovori nam bodo pomagali pri našem nadaljnjem delu, zato vsak izpolnjen vprašalnik zelo cenimo!