Bivanje po meri ljudi z demenco – naselje Hogeweyk

foto: Be Advice, Vivium Zorggroep

  • Soseska s trgovino, restavracijo, gledališčem, frizerskim salonom, trgom ter 27 hišami, v katerih skupaj biva po 6 oziroma 7 stanovalcev
  • Bivalno okolje, prilagojeno ljudem z demenco
  • Osredotočenost na izboljšanje kakovosti bivanja
  • Poudarek na zmožnostih in ne omejitvah, ki jih imajo ljudje v poznejših fazah demence
  • Omogočeno prosto gibanje v varnem okolju
  • Vključevanje v različne družabne aktivnosti
  • Dom je del javne mreže dolgotrajne oskrbe in zato za uporabnike cenovno dostopen

Naselje Hogeweyk je s svojimi dvorišči, trgom in ulico videti kot vsaka druga okoliška soseska. V sedemindvajsetih hišah skupaj živi po šest oziroma sedem stanovalcev, ki jih druži podoben življenjski slog. Hiše imajo dnevni prostor, kuhinjo, zasebne spalnice, kopalnice, shrambo, pralnico in zasebno teraso ali balkon. Posebnost naselja je, da v njem s profesionalno podporo – kar se da normalno – živijo ljudje s hudo demenco.

Naselje je bilo vzpostavljeno skozi preobrazbo tradicionalnega doma starejših občanov. Ideje so se začele razvijati že v letu 1993 z implementiranjem manjših sprememb znotraj takratnega doma starejših občanov, npr. na način, da so domske oddelke reorganizirali v gospodinjske skupnosti, da so zamenjali pohištvo, ki ni bilo več uniformno, ampak raznoliko in bolj domače, da so na vrata sob namestili zvonce, da so delavke in delavci uniforme zamenjali za običajna oblačila. Dom se je torej postopoma z manjšimi spremembami želel čim bolj približati življenju v domačem okolju. V letu 2009 pa so se vselili v povsem prilagojeno novo naselje.

Stanovalci v naselju živijo po svojem običajnem vsakdanjem ritmu. Lahko se prosto gibljejo po soseski, obiskujejo kavarno, restavracijo, gledališče, supermarket, kozmetični salon in frizerja ali enega od številnih ponujenih prostočasnih krožkov, npr. glasbeni, šahovski kuharski, likovni krožek, pevski zbor. Vsako gospodinjstvo podpirata oskrbovalec in gospodinjski delavec, ki sta zadolžena za oskrbo stanovalcev in za vzdrževanje gospodinjstva, kuhanje in postrežbo dnevnih obrokov, pri čemer stanovalci po zmožnostih sodelujejo.

Model oskrbe v Hogeweyku se namesto na omejitve ljudi z demenco osredotoča na krepitev samostojnosti stanovalcev in zagotavljanje podpore pri vseh aktivnostih, ki jih ti še zmorejo. Da lahko to dosežejo, morajo biti vsi skrbstveni delavci in delavke, interdisciplinarna strokovna ekipa, ki sodeluje pri oskrbi (to so zdravstveni delavci, zdravnik, psiholog, fizioterapevt,delovni terapevt, socialni delavec in specialist za demenco), ter ostali zaposleni v naselju, osredotočeni na človeka, sproti prilagajati proces, si ustvarjalno zamišljati izboljšave in pri tem med seboj veliko sodelovati. Močno pa se opirajo tudi na pomoč prostovoljcev, sorodnikov in prijateljev.

Program prostovoljstva vključuje različna področja dela – sodelovanje pri dogodkih, podpora pri izvedbi krožkov, pomoč v posameznih gospodinjstvih (pri kuhanju, pospravljanju ipd.), pri vzdrževanju in vrtnarjenju ter pri prevozih. Vključenih je osemdeset prostovoljcev, ki jih vodi koordinator. Prostovoljci prispevajo k ustvarjanju žive skupnosti.

Hogeweyk je dokazal, da ima tak model oskrbe oseb z demenco številne pozitivne učinke – stanovalci imajo boljše telesno in duševno zdravje ter kognitivne funkcije, so bolj družbeno vključeni, uporaba omejevalnih sredstev je minimalna, manj je uporabe antipsihotikov in skoraj nihče od stanovalcev ni v tako slabem stanju, da bi ostajal priklenjen na posteljo. Pri stanovalcih prav tako opažajo zmanjšanje agresivnih odzivov, saj imajo manj omejitev in več svobode, da se prosto premikajo v varnem okolju. Vse to pa stanovalcem omogoča, da praktično do smrti dobro živijo in ohranijo svoje dostojanstvo. Transformacija zavoda je dobro vplivala tudi na zaposlene, saj imajo ti več avtonomije pri svojem delu, občutijo manj stresa in fizične obremenitve – delo v takšnem okolju vsekakor zagotavlja bistveno več zadovoljstva kot na zaprtih oddelkih za demenco. 

Hogeweyk se v veliki večini financira z javnimi sredstvi, na podlagi Zakona o dolgotrajni oskrbi, in je za uporabnike enako dostopen kot katerikoli drug dom za starejše občane.

Vabljeni k reševanju zelo kratke ankete

V spletni razstavi  Vez(enine) skupnosti smo predstavili kar nekaj dobrih stanovanjskih in skrbstvenih praks. Ker nas zanima vaš pogled na predstavljene rešitve, bomo hvaležni, če si vzamete minutko in rešite vprašalnik. Odgovori nam bodo pomagali pri našem nadaljnjem delu, zato vsak izpolnjen vprašalnik zelo cenimo!